به پورتال آموزشی دانشکده آموزش های مجازی دانشگاه اصفهان خوش آمدید.
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگرهای Mozila Firefox یا Internet Explorer نسخه 8 به بالا استفاده کنید.

گذشتن از ارتباط با دانشگاه

ارتباط با دانشگاه


آدرس : اصفهان. ميدان آزادي. دانشگاه اصفهان. بلوار رازي - بلوار ابن سينا، رويروي ساختمان شماره 3 علوم پزشكي، دانشكده آموزش هاي مجازي دانشگاه اصفهان.

كد پستي: 73441-81746 
 

شماره تماس : 37932359-031
شماره نمابر :   36699527-031
گذشتن از پایان نامه و سمینار

پایان نامه و سمینار

گذشتن از کنفرانس ها

کنفرانس ها

گذشتن از کاربران حاضر
گذشتن از دانشکده مجازی

دانشکده مجازی

گذشتن از نحوه ورود به سایت

نحوه ورود به سایت

توجه

نحوه ورود به پورتال برای دانشجویان  ترم یک که ثبت نام خود را تکمیل کرده اند

گذشتن از ورود به سایتگذشتن از طبقه‌های درسیگذشتن از پرسش های متداول

پرسش های متداول

گذشتن از معرفی کتاب

معرفی کتاب